Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 500K

47 NGÀY CHAY THÁNH VỚI VIDEO LỜI CHÚA trong Bible.is - NGÀY THỨ 21

47 NGÀY CHAY THÁNH VỚI VIDEO LỜI CHÚA trong Bible.is - NGÀY THỨ 21

47 NGÀY CHAY THÁNH VỚI VIDEO LỜI CHÚA trong Bible.is - NGÀY THỨ 21

-----------
Ngày thứ 21 – Thứ Ba 09.03.2021 – Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 18, 21-35).
Thánh sử Mátthêu đã trình bày một cách liên tục các Lời Giáo Huấn của Chúa Giêsu về mầu nhiệm đức ái trong tương quan giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau: Thiên Chúa luôn tha thứ cho tội nhân và đi bước trước tìm kiếm họ trở về qua hình ảnh mục tử đi tìm con chiên lạc (Mt 18,12-14), con người tự tìm đến giúp nhau sửa lỗi cách nhân bản và tha thứ cho nhau (Mt 18,15-17), và sự yêu thương tha thứ giữa con người chính là điều kiện để được Thiên Chúa tha thứ (Mt 18, 21-35).
Tương quan giữa người với người phản ảnh chính tương quan giữa con người với Thiên Chúa, khi con người biết tha thứ cho nhau thế nào thì Thiên Chúa cũng tha thứ cho con người như thế. Đó chính là nội dung của bài Tin Mừng trong hành trình ngày thứ 21 sống Lời Chúa ngày hôm nay.
Dụ ngôn không phải là ơn cứu độ, nhưng về sự tha thứ giữa những người con cái của Thiên Chúa. Chúng ta tha thứ người khác bởi vì Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta, và Ngài đã tha thứ cho chúng ta với việc chính Ngài phải trả một giá rất cao! Chúng ta có thể nhận được sự tha thứ nhưng không thực sự nghiệm được sự tha thứ trong lòng mình; vì thế, chúng ta cần có thời gian để chia sẻ sự tha thứ cho nhau. Khi bạn có một tinh thần không tha thứ, thì nghĩa là bạn đang tự nhốt mình trong nhà tù thiêng liêng và nhà tù cảm xúc; bạn trả một cái giá quá cao để mang lấy sự cay đắng. Nó có đáng giá như vậy không?
-----------
Đăng ký kênh Youtube Chương trình Chuyên đề Giáo dục để theo dõi các video hay tiếp theo nhé

← Bài trước Bài sau →