Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 500K

47 NGÀY CHAY THÁNH VỚI VIDEO LỜI CHÚA trong Bible.is - NGÀY THỨ 30

47 NGÀY CHAY THÁNH VỚI VIDEO LỜI CHÚA trong Bible.is - NGÀY THỨ 30

47 NGÀY CHAY THÁNH VỚI VIDEO LỜI CHÚA trong Bible.is - NGÀY THỨ 30
-----------
Ngày thứ 30 – 18.03.2021 – Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 5, 31-47).
Hôm nay, Đức Giêsu như người bị đứng trước tòa, bị kết án tử. Vì không được tự làm chứng cho chính mình, nên ngài phải tìm những lời chứng để biện hộ cho lời nói, việc làm của ngài. Trước hết là lời chứng của Gioan Tẩy giả - Ông là ngọn đèn làm chứng về ánh sáng, về Đức Giêsu. Nhưng người ta đã không đón nhận lời chứng ấy.
Kế đến là những công việc Cha giao mà Ngài đã hoàn thành. Lẽ ra chúng phải là lời chứng thuyết phục cho thấy Ngài được Cha sai. Cuối cùng là lời chứng của Chúa Cha. Cha làm chứng bằng những lời của Cha trong Kinh Thánh. Nhưng họ không giữ lời Cha ở lại trong lòng, nên chẳng tin, cũng chẳng muốn đến với Đấng được Cha sai.
Bước vào ngày thứ 30 trong hành trình 40 ngày lên Giêrusalem với Chúa, phải chăng, chúng ta cũng nên tự hỏi bản thân mình, làm sao ta có thể ra khỏi những thành kiến để đón lấy sự thật, ra khỏi những tư lợi ích kỷ để dám tin vào tình yêu, ra khỏi cái tôi chật hẹp để dám sống cho người khác? Phải chăng, đó là hãy tin vào Giêsu, Đấng được Cha sai? Hãy đến với Giêsu để được sống?
-----------
Đăng ký kênh Youtube Chương trình Chuyên đề Giáo dục để theo dõi các video hay tiếp theo nhé

← Bài trước Bài sau →