Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 500K

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 08.12

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 08.12

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 08.12
----------------------
Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào lẽ Cậy Trông.
Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.
Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ
Phía đoàn con ngoái lại,
Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra,
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà:
Đức Giê-su khả ái.
Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.
---------------------
← Bài trước Bài sau →