Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 500K

LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH
(Lời nguyện chính thức của Hội đồng Giám Mục Việt Nam để cầu nguyện trong cơn dịch bệnh Covid-19)
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng
chúng con đang họp nhau cầu nguyện,
tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt....

← Bài trước Bài sau →