Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 500K

NGÀY CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC – TU SĨ

NGÀY CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC – TU SĨ

NGÀY CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC – TU SĨ
Hình ảnh người mục tử sống giữa đàn chiên là hình ảnh rất quen thuộc đối với dân Israel xưa kia khi sống đời du mục. Hình ảnh này được Kinh Thánh Cựu Ước sử dụng nhiều lần để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân Người. Thật vậy, trong suốt thời Cựu Ước, hình ảnh người chăn chiên trở thành một biểu tượng phong phú và sống động nhất, được dùng để diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel. Dân Israel như một đàn chiên riêng của Thiên Chúa, được Người nuôi nấng, chăn dắt, săn sóc một cách đặc biệt. Mối tương quan đặc biệt giữa Thiên Chúa và dân Israel cũng được thể hiện trong phụng vụ lẫn kinh nguyện của họ: họ thường nhắc lại cho chính họ về ơn gọi của mình, cũng như tự khuyên nhủ nhau đừng nên bắt chước thói cứng lòng của cha ông: “Như tại Meriba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc” (Tv 95,8), nhưng luôn tiến bước theo sự dẫn dắt của Thiên Chúa, trung thành với đường lối của Người, vì “chính Người là Thiên Chúa chúng ta thờ và chúng ta là dân Người chăn giữ, là đàn chiên tay Người dẫn dắt” (Tv 95,7). Thật vậy, Thánh Vịnh 23 phác họa chân dung Thiên Chúa như vị Mục Tử Nhân Lành luôn yêu thương, chăm sóc, tận tình nuôi dưỡng đàn chiên cách chu đáo, chẳng để đàn chiên của Người phải thiếu thốn điều gì.
“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
Và bổ sức cho tôi” (Tv 23, 1-3).
Dân Israel đã sớm nhìn thấy trong những thực tại quen thuộc đó một biểu tượng hùng hồn cho những thực tại tôn giáo. Hình ảnh người mục tử trong Kinh Thánh mô phỏng vai trò và tình thương của Thiên Chúa đối với dân Israel, họ là đối tượng chủ yếu của lòng Người mến yêu và là mối quan tâm lo lắng, là kho tàng quý giá nhất của Người.
Bài sau →