Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 500K

SẮC LỆNH CỦA TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO VỀ ÂN XÁ TRONG NĂM KÍNH THÁNH GIUSE

SẮC LỆNH CỦA TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO VỀ ÂN XÁ TRONG NĂM KÍNH THÁNH GIUSE


SẮC LỆNH CỦA TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO
VỀ ÂN XÁ TRONG NĂM KÍNH THÁNH GIUSE
Các Ân Xá đặc biệt được ban nhân dịp Năm Kính Thánh Giuse,
nhằm giúp mọi thành phần tín hữu, theo gương thánh nhân, có thể
củng cố đời sống đức tin của họ hằng ngày trong việc hoàn thành
thánh ý Thiên Chúa.
Ơn Toàn Xá được ban trong các điều kiện thông thường (xưng tội,
rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) cho các tín hữu từ
bỏ mọi quyến luyến với tội lỗi, miễn là họ tham gia Năm Kính
Thánh Giuse vào các dịp và theo cách thức được chỉ định bởi Tòa
Ân Giải Tối Cao này.
1. Ơn Toàn Xá được ban cho những ai suy niệm ít nhất 30 phút
Kinh Lạy Cha, hoặc tham gia vào một Khóa Tĩnh tâm tối thiểu một
ngày bao gồm một bài suy niệm về Thánh Giuse.
2. Ơn Toàn Xá được ban cho những ai theo gương Thánh Cả
Giuse, thực hiện một việc thương xót thể xác hoặc thiêng liêng,
đều nhận được một ơn toàn xá.
3. Ơn Toàn Xá được ban cho những ai đọc kinh Mân Côi trong
các gia đình và giữa các cặp đính hôn.
4. Ơn Toàn Xá được ban cho bất cứ ai hằng ngày phó thác các
hoạt động của mình cho sự bảo vệ của Thánh Giuse; và cho bất
kỳ tín hữu nào cầu xin sự chuyển cầu của Người Thợ Thủ Công
thành Nazarét xưa, để những người đang tìm công ăn việc làm có
thể tìm được việc và công việc của mọi người được xứng đáng
hơn.
5. Ơn Toàn Xá được ban cho những tín hữu nào đọc Kinh Cầu
Thánh Giuse, hoặc đọc một số kinh nguyện với Thánh Giuse
khác, cầu xin cho Giáo Hội đang bị bách hại cả bên trong và
ngoài thế giới, và cầu xin cho tất cả các Kitô hữu đang chịu mọi
hình thức bách hại.
Ngoài những dịp đã nói ở trên, Tòa Ân Giải Tối Cao ban Ơn Toàn
Xá cho các tín hữu đọc bất cứ kinh nguyện nào đã được phê chuẩn,
hoặc thực hiện một việc đạo đức để tôn vinh Thánh Giuse,
chẳng hạn đọc Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử, đặc biệt là vào các
ngày 19/3 và 1/5, vào Lễ Thánh Gia của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và
Thánh Giuse, vào ngày 19 mỗi tháng và mỗi thứ Tư, là ngày
dành riêng để kính Thánh Giuse.
Trong bối cảnh sức khỏe khẩn cấp như hiện nay, việc ban ơn toàn
xá đặc biệt được mở rộng cho người già, người bệnh, người hấp
hối và tất cả những người vì những lý do chính đáng không thể
ra khỏi nhà, miễn là họ có lòng từ bỏ mọi quyến luyến đối với
tội lỗi và có ý định hoàn thành, càng sớm càng tốt, ba điều kiện
thông thường, trong nhà riêng của họ hoặc nơi họ buộc phải cư
trú, khi họ đọc kinh hay làm một hành động xuất phát từ lòng
đạo đức để tôn kính Thánh Giuse, là vị thánh an ủi người bệnh
và bảo trợ cho ơn chết lành, đồng thời dâng hiến với lòng tín thác
nơi Chúa những đau đớn và khó khăn trong cuộc sống của họ.
Ban hành tại Rôma, từ trụ sở của Tòa Ân Giải Tối Cao, vào ngày 8
tháng 12 năm 2020.
+ Đức Hồng Y Mauro Piacenza
Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao
Đức Ông Krzysztof Nykiel
Nhiếp chính
← Bài trước Bài sau →