Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 500K

THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIN KÍNH CHÚA GIỮA CƠN ĐẠI DICH COVID 19 - SR. MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG QUẾ, OP.

THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIN KÍNH CHÚA GIỮA CƠN ĐẠI DICH COVID 19 - SR. MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG QUẾ, OP.


THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIN KÍNH CHÚ
GIỮA CƠN ĐẠI DICH COVID 19

SR. MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG QUẾ, OP.


- Trong khi thế giới đang điên đảo, chật vật chống chọi với đại dịch, thì Thiên Chúa, Ngài đang ở đâu?
- Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao thế giới lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng, bất lực trước một con siêu vi khuẩn vô hình như thế này chưa?
- Những người con cái Chúa cần có thái độ như thế nào?

Link: https://youtu.be/wE-KW11wSyc


----------------------------------------------------------------


← Bài trước Bài sau →