Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 500K

THỬ CHẾT ĐỂ SỐNG THẬT

CHẦU THÁNH THỂ - CÁT YÊU THƯƠNG

Ngày đầu tiên của khoá huấn luyện “Thử Chết Để Sống Thật” được khép lại với giờ Chầu Thánh Thể - Cát Yêu Thương. Cảm...

TỔNG KẾT KHÓA THỬ CHẾT ĐỂ SỐNG THẬT 6

TỔNG KẾT KHÓA THỬ CHẾT ĐỂ SỐNG THẬT 6------------Hòa cùng toàn thể Giáo hội Việt Nam, khoá huấn luyện “Thử Chết Để Sống Thật” đã...

KHÓA "THỬ CHẾT ĐỂ SỐNG THẬT"

KHÓA "THỬ CHẾT ĐỂ SỐNG THẬT"--------------------Chỉ còn vài giờ nữa thôi khoá huấn luyện" thử chết để sống thật" của chương trình chuyên đề giáo...

BẠN ĐANG SỐNG HAY CHỈ TỒN TẠI?

BẠN ĐANG SỐNG HAY CHỈ TỒN TẠI?-------------------Chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn, để đi được đến giờ này? Chúng ta đã phải...

SỐNG LÀ CHẾT ĐI TỪNG NGÀY

SỐNG LÀ CHẾT ĐI TỪNG NGÀY --------------------------- "Sống là động nhưng lòng luôn bất động Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương Sống...

TẠI SAO PHẢI THỬ CHẾT

TẠI SAO PHẢI THỬ CHẾT-----------------------------Lạy Chúa, con như người thợ dệt,. đang mải dệt đời mình,. bỗng nhiên bị tay Chúa. cắt đứt ngay hàng...